Kvöldverður og gisting

Ef gist eru tvær nætur á Hótel Bláfell eða Hótel Post á Breiðdalsvík þá fylgir þriggja rétta kvöldverður með annað kvöldið.
Dagar eftir af
tilboðinu
2